Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

PSYCHOLOG, DORADCA DLA DOROSŁYCH, COACH

BIOGRAFIA

Człowiek z jego historią, to jak działa oraz opowiada o sobie i dlaczego właśnie tak, to coś co niezmiennie mnie interesuje i angażuje. Podobnie jak działalność praktyczna wsparta nauką. Stąd z ciekawością obserwuję i słucham ludzi, rozmawiam i współdziałam z nimi, by znaleźć możliwości rozwoju i zmian na lepsze. Najogólniej rzecz biorąc, wszystko to po to, by jak największa liczba ludzi żyła w preferowany przez siebie sposób, odważnie stawała się tym kim chce (oczywiście w granicach etyki, funkcjonalności społecznej, poszanowania prawa).

Wszystko co robię zawodowo można sprowadzić do wspólnego mianownika: wspomaganie zmian i ukierunkowanego rozwoju. Ponieważ cenię sobie różnorodność i kreatywne podejście do pracy, doświadczenie zawodowe zdobyłam prowadząc działalność: doradczą, edukacyjną, coachingową, konsultacyjną, moderatorską, psychoterapeutyczną.

Współpracowałam z organizacjami biznesowymi, budżetowymi i pozarządowymi oraz administracją publiczną. Mam na koncie: ponad 2 100 dni szkoleniowych (jednostkowe szkolenia oraz projekty szkoleniowe; warsztaty, kursy, zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wyższa Szkoła Bankowa, superwizje; szkolenia indywidualne i grupowe, w tym sesje feedbackowe) oraz ponad 700 godzin coachingu i 1 600 godzin superwizji (indywidualne, grupowe). Sprawdziłam się też w roli moderatora workshopów (warsztatów roboczych) i zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

Miałam okazję współpracować z prof. Lidią Cierpiałkowską i prof. Elżbietą Hornowską oraz uczyć się od tak znakomitych nauczycieli jak: dr Kurt Ludwig, dr Luigi Boscolo, dr Jerzy jakubowski, dr Rudolf Klein.

Z wykształcenia jestem psychologiem, ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1991 r.). Jako klinicysta posiadam specjalizację I stopnia z zakresu: psychologii klinicznej – Rejestr Polskich Psychologów klinicznych nr PO 0057. Przez wiele lat (1991 -2011) zajmowałam się psychoterapią – psychoterapia systemowa, indywidualna i par.

Intensywnie kształcąc się i praktykując zdobyłam: Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP, Austria, 2007 r.), Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy, 1996 r.) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy).

W 2011 roku ukończyłam Studia podyplomowe Coaching, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

By sprostać standardom profesjonalnego działania doskonalę się zawodowo, biorąc udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach, dyskusjach. Współpraca konsultacyjna, mentoringowa oraz superwizyjna ze specjalistami reprezentującymi różne dziedziny, w istotny sposób kształtuje mnie i moje działania.

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

  1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  2. Członek Honorowy Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

Zainteresowania zawodowe:

  1. systemowe podejście konstruktywistyczno-narracyjne i jego praktyczne zastosowania (kontekst prorozwojowy)
  2. koncept tak zwanej tożsamości preferowanej
  3. działania kreatywne, słowa i twórcze pisanie.

Zainteresowanym udostępniam rekomendacje i listę klientów.